New employee C Food Norway

New employee C Food Norway

David Aaslid Grimstad joins C Food Norway as financial manager. David is a civil economist and has his education from the Norwegian School of Economics and the University of Molde. Grimstad comes from a team leader position at Admento in Molde. He will play a central...
Ode and C Food Norway collaborate to utilize the entire cod

Ode and C Food Norway collaborate to utilize the entire cod

Ode, the world’s largest company in cod farming, and C Food Norway are now collaborating to use the entire cod for human consumption. The collaboration involves C Food Norway developing by-products from Ode’s cod production. Read the whole article here....
Kineserne hyller fiskehoder i egen festival

Kineserne hyller fiskehoder i egen festival

Norwegian Seafood Festival ser dagens lys;  I Kina er de så begeistret for norske fiskehoder at en rekke kinesiske distributører har gått sammen om å etablere en egen festival; Denne uken arrangeres Norwegian Seafood Festival for første gang i Guangzhou, med...
Pet Food

Pet Food

Vi utnytter nå vårt eget restråstoff fra produksjon av svømmeblærer til dyrefôr – pet food. Produksjonen blir utført av vår samarbeidspartner i Vietnam. Markedstesting av produktene er på gang. We now utilize our own residual raw material from the production of...
Produktnyheter for fiskehoder

Produktnyheter for fiskehoder

Fiskehoder:I utviklingsprosjektet FishHEAD er vi godt i gang med å utvikle og selge konsumprodukter fra fiskehoder i det globale sjømatmarkedet. Strategien er å finne best mulig anvendelse og utvikle markeder for alle fiskehodene havfiskeflåten til enhver tid leverer....