Kineserne hyller fiskehoder i egen festival

Kineserne hyller fiskehoder i egen festival

Norwegian Seafood Festival ser dagens lys;  I Kina er de så begeistret for norske fiskehoder at en rekke kinesiske distributører har gått sammen om å etablere en egen festival; Denne uken arrangeres Norwegian Seafood Festival for første gang i Guangzhou, med...
Pet Food

Pet Food

Vi utnytter nå vårt eget restråstoff fra produksjon av svømmeblærer til dyrefôr – pet food. Produksjonen blir utført av vår samarbeidspartner i Vietnam. Markedstesting av produktene er på gang. We now utilize our own residual raw material from the production of...
Produktnyheter for fiskehoder

Produktnyheter for fiskehoder

Fiskehoder:I utviklingsprosjektet FishHEAD er vi godt i gang med å utvikle og selge konsumprodukter fra fiskehoder i det globale sjømatmarkedet. Strategien er å finne best mulig anvendelse og utvikle markeder for alle fiskehodene havfiskeflåten til enhver tid leverer....
Utvikling av halvfabrikat ombord

Utvikling av halvfabrikat ombord

I prosjektet RESTPROT skal vi sammen med Sintef Ocean utvikle halvfabrikat ombord i hvitfisk-flåten gjennom kverning og innfrysing av hoder og filetbein på sjøen. Produktene kan videre-foredles til mange anvendelses-områder. Prosjektet har nylig fått tilbud om...